Ząbkowice Śląskie

Historia Ząbkowic

 

Ząbkowice Śląskie zostały założone w II połowie XIII wieku na prawie niemieckim przez osadników z Frankonii. Stąd pochodzi nazwa miasta – Frankenstein, która była używana do końca II wojny światowej. Miasto powstało na skrzyżowaniu ważnych dróg handlowych prowadzących z Wrocławia do Pragi oraz z Nysy do Świdnicy. Pierwotnie należało do piastowskiego księstwa wrocławskiego. W 1322 roku miasto znalazło się w granicach księstwa ziębickiego.

W 1351 roku Ząbkowice zostały sprzedane królowi czeskiemu Karolowi IV. Odtąd na ząbkowickim zamku urzędowali królewscy starostowie a w herbie miasta w miejscu piastowskiego orła pojawił się luksemburski lew.

Wiosną 1428 roku miasto zostało zniszczone przez oddziały husytów. Męczeńską śmierć poniosło wówczas trzech polskich mnichów dominikańskich – kaznodzieja ojciec Jan Buda, superior ojciec Mikołaj Carpentarius oraz diakon Andrzej Cantoris. Ich relikwie do dziś znajdują się w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego przy ulicy Grunwaldzkiej.

W 1459 roku miasto przeszło pod władanie czeskiego rodu Podiebradów. Najwybitniejszym i najbardziej zasłużonym dla rozwoju miasta przedstawicielem rodu był Karol I, który panował w latach 1511 – 1536. Za jego czasów wzniesiono w Ząbkowicach pierwszy renesansowy zamek na Śląsku, nowy ratusz a miasto otoczono nowymi obwarowaniami.

Katastrofalne skutki dla Ząbkowic miała wojna trzydziestoletnia. Kontrybucje, kwaterunki wojsk i działania wojenne prowadzone na tym terenie doprowadziły do miasta, z którego Ząbkowice podnosiły się przez następne 200 lat.

W 1740 roku miasto przeszło pod władanie Prus.Ważną datą w historii Ząbkowic jest rok 1858. 24 kwietnia wybuchł wielki pożar, który zniszczył doszczętnie ponad 70% zabudowy miasta (w tym ratusz) oraz pobliskie Sadlno. Pożar miał ogromny wpływ na dzisiejszy wygląd miasta. 

II wojna światowa nie przyniosła miastu żadnych zniszczeń. 8 maja 1945 roku Ząbkowice zostały zajęte przez oddział zwiadu radzieckiej 59 Armii Ogólnowojskowej. Władze radzieckie przekazały administrację powiatu pełnomocnikowi rządu RP na XXIII okręg. Rok później miejscowa ludność została wysiedlona w nowe granice Niemiec.

 

 

Najważniejsze zabytki miasta:

1.      Krzywa Wieża – druga w Europie pod względem odchylenia od pionu, które wynosi obecnie 2,14 m.

2.      Dwór Kauffunga z XVI wieku. Najstarszy budynek mieszkalny zachowany w mieście. Obecnie mieszczą się tu Izba Pamiątek Regionalnych i Śladami doktora Frankensteina

3.      Zamek Książęcy z XVI wieku – pierwszy renesansowy zamek na Dolnym Śląsku wybudowany przez księcia Karola I Podiebrada.

4.      Freski w dawnym kościele bożogrobców. Freski podstawiające sceny pasyjne oraz walkę św. Jerzego ze smokiem pochodzą z II połowy XIV wieku i są unikatem na skalę ogólnopolską.

5.      Neogotycki ratusz wybudowany w XIX wieku po wielkim pożarze miasta.

Krzywa Wieża, Śladami dr Frankensteina, Zamek:

Godziny otwarcia:

Od 15 kwietnia do 30 września

Codziennie, godz. 9.00 – 19.00

Od 1 października do 14 kwietnia

Codziennie, godz. 9.00 – 17.00

Tel . 74 815 20 43

www.zabkowiceslaskie.pl

krzywa.wieza@zabkowiceslaskie.pl

 

 

 


Galeria zdjęć


Obiekty noclegowe w okolicy


Atrakcje turystyczne w okolicy

Współpraca